Uszkodzona karta kierowcy, co dalej?

Karta kierowcy, to dokument identyfikujący daną osobę, obowiązkowy w przypadku kierowania pojazdem służącym do transportu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 ton oraz ludzi powyżej 9 osób. Karta współgra z tachografem i po włożeniu jej do wspomnianego urządzenia identyfikuje danego kierowcę a w jej pamięci zostają zapisane dane z ostatnich co najmniej 28 dni pracy. Na tej podstawie, w przypadku przypadkowej kontroli drogowej kierowca może wykazać, iż jego czas pracy nie przekroczył narzuconej ustawowo normy oraz, że robił on obowiązkowe przerwy w narzuconym ustawowo czasie. Problem pojawić się może w momencie, kiedy podczas odbywanej trasy karta ulegnie zniszczeniu, lub z innych powodów weryfikacja czasu pracy będzie niemożliwa. Przypadki jednak chodzą po ludziach i dobrze jest być przygotowanym na każdą okoliczność, dlatego każdy kierowca winien wiedzieć jak w takiej sytuacji postąpić. Kradzież karty należy zgłosić na policję, uszkodzoną należy listem poleconym zwrócić do PWPW oraz dostosować się do pewnych zasad.

Rejestracja czasu pracy przy uszkodzonej karcie kierowcy

W momencie zniszczenia lub zaginięcia karty, kierowca obowiązany jest dotrzymać pewnych ustawowo narzuconych formalności zarówno na początku, jak i na końcu trasy. W innym przypadku obciążony on zostanie karami finansowymi. W pierwszej kolejności, już na początku trasy powinien on wydrukować z tachografu dane prowadzonego przez siebie pojazdu, po czym ręcznie na owym wydruku wpisać wszystkie swoje dane oraz umieścić czytelny podpis. Powinien też na danym wydruku umieścić informację na temat wcześniej wykonanych na danej zmianie czynności zawodowych i tak zwanej aktywności. Na końcu trasy natomiast kierowca również winien dokonać wydruku z tachografu, na którym umieszczone będą informacje zarejestrowane przez urządzenie w czasie trasy i również ręcznie uzupełnić je o wszystkie swoje dane osobowe oraz wpisać godziny pracy i odpoczynku przerwy i inne wykonywane w czasie trasy czynności zawodowe. Główna zasada więc, to dwa uzupełnione wydruki na każdy dzień pracy.

Sankcje prawne za niestosowanie się do rejestracji czasu pracy przez kierowcę

W momencie kiedy karta kierowcy ulegnie ziszczeniu, a on z jakich powodów nie dostosuje się do powyższych zasad, grożą mu sankcje prawne związane z karą grzywny. Taka kara zostaje nałożona nie tylko na samego kierowcę, ale również na osobę zarządzająca oraz samo przedsiębiorstwo. Są to wysokie kary pieniężne opiewające. W przypadku kierowcy, który realizując przewóz nie rejestrował czasu pracy będzie to suma 2000 złotych, w przypadku jego przełożonego również 2000 złotych natomiast samo przedsiębiorstwo zapłaci dodatkowo 5000 złotych. Nie jest to jednak koniec gdyż w przypadku ciągłej ignorancji i jazdy bez karty przez ponad 15 dni grozi kara kolejnego 1000 złotych. Kary finansowe w tym zakresie są dosyć wysokie ale trzeba pamiętać iż służy to głównie bezpieczeństwu na drogach.

Dodaj komentarz