Przejście graniczne w Gronowie

Polsko-rosyjskie przejście graniczne w Gronowie położone jest w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Braniewo. Od strony polskiej można dojechać na przejście, kierując się drogą krajową nr 54. Od strony rosyjskiej prowadzi droga 27A-021.

Przejście graniczne powstało jako wynik porozumienia między rządami Polski i Federacji Rosyjskiej. Jest zewnętrznym przejściem granicznym, więc podobnie jak pozostałe przejścia graniczne z Rosją oraz z Białorusią i Ukrainą, stanowi zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, za bezpieczeństwo której odpowiedzialna jest Polska. Przejście w Gronowie należy do przejść międzypaństwowych i międzynarodowych. Przeznaczone zostało do ruchu obywateli polskich i rosyjskich, a także mieszkańców innych państw. Od 2012 roku, na podstawie dwustronnych uzgodnień polsko-rosyjskich, przejście w Gronowie zostało objęte umową o małym ruchu granicznym. O zawarcie takiej umowy wystąpiła strona polska z wnioskiem do Komisji Europejskiej. Obywatele zamieszkujące po obu stronach granicy, mogą ja swobodnie przekraczać. Obywatele polscy mają zezwolenia na przebywanie w strefie obwodu kaliningradzkiego, natomiast rosyjscy – we wskazanych strefach województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Granicę przekraczają drogą lądową indywidualne osoby, jak i transporty drogowe o DMC do 6 ton. Zostały one dopuszczone do międzynarodowego dwustronnego obrotu towarowego na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską 20 grudnia 2012 roku. Zarządza tym przejściem wojewoda warmińsko-mazurski. Na przejściu znajduje się, m. in. punkt kontroli Straży Granicznej oraz Służby Celnej.

Sposób działania

Przejście graniczne w Gronowie czynne jest przez całą dobę. Przepływ samochodów odbywa się pięcioma pasami ruchu. Wzrastająca liczba osób przekraczających granicę, a także wzrastający międzynarodowy ruch transportowy wymagają wzmożonej uwagi i wprowadzenia licznych modernizacji. Po wprowadzeniu małego ruchu granicznego oraz na EURO 2012 powstały nowoczesne wiaty wraz z pawilonami, przeznaczonymi dla służby celnej i straży granicznej. Nad pasami ruchu zostały umieszczone elektroniczne tablice. Podróżni kierują się, zgodnie z wyświetlanymi na nich wskazówkami, na odpowiedni i przeznaczony dla siebie pas ruchu. Tablica informacyjna została umieszczona także da drodze dojazdowej do przejścia granicznego. Przez całą dobę monitorowana jest sytuacja na przejściu, dzięki rozmieszczonym kamerom.

Aktualna sytuacja na przejściu granicznym

Zainteresowana osoba może obserwować aktualną sytuacje w różnych punktach Gronowa, co jest możliwe dzięki rozmieszczonym kamerom. Podróżujący do Rosji prowadzą konsultacje na Forum, wymieniając się informacjami na temat sytuacji na przejściu, utrudnieniami lub wskazówkami dotyczącymi, np. transportu. Na stronie internetowej zostały umieszczone aktualne kursy walut, ceny paliw, a także najnowsze wydarzenia, związane z różnymi sytuacjami drogowymi. Ostatnia wiadomość została umieszczona pod datą 02 lutego 2016 roku. Na przejściu w Gronowie doszło do zatrzymania złodzieja samochodu osobowego marki Volkswagen Sharan, obywatela Niemiec, który zamierzał przekroczyć w Gronowie granicę. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili przerzut pojazdu z Niemiec, gdzie został skradziony, do Rosji.

Dodaj komentarz