Praca kierowcy a niekaralność

Przeglądając oferty pracy dla zawodowych kierowców, w większości ogłoszeń zamieszczonych przez pracodawców można natknąć się na wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Takie zaświadczenie wydawane jest przez sąd i stwierdza, czy osoba wnioskująca była w przeszłości skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa. Osobą niekaraną będzie więc osoba, której dane nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, lub popełniony przez nią czyn przedawnił się. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym z dnia 15 sierpnia 2013 mówi jednak o zniesieniu obowiązku przedstawienia zaświadczenia o niekaralności osoby starającej się o pracę jako kierowca zawodowy – pomimo tego faktu, wciąż wielu pracodawców taki obowiązek nakłada. Czy pracując jako kierowca lub ubiegając się o to stanowisko, trzeba więc być osobą niekaraną?

 

Czy kierowca może być osobą karaną?

Ustawa określa, że kierowcą w transporcie drogowym nie może być osoba skazana za popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów lub środowisku. Zatrudniani kierowcy zobowiązywali się do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, natomiast osoby mające w przeszłości na swoim koncie wyrok skazujący, mogły wnioskować do sądu o anulowanie swoich danych z Krajowego Rejestru Karnego. Okres ten to 3 lata w przypadku orzeczenia wyroku w zawieszeniu oraz 5 lat w razie kary więzienia. Wykroczenia opisane w ustawie, czyli przestępstwo przeciwko mieniu (np. kradzież) , bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego), przeciwko wiarygodności dokumentów (np. fałszowanie dokumentów) oraz przeciwko środowisku (np. zanieczyszczenie powietrza w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu), przed nowelizacją były czynami, które wykluczały możliwość podjęcia zawodu kierowcy oraz uniemożliwiały kontynuowanie dotychczasowego zatrudnienia. Czyny te, popełnione umyślnie, całkowicie wykluczały taką możliwość. Natomiast po nowelizacji, każda osoba, wobec której sąd nie zastosował zakazu wykonywania zawodu, może powrócić do jego wykonywania. Można wówczas również starać się o podjęcie nowego zatrudnienia – jeśli będzie wymagane zaświadczenie o niekaralności, zostanie ono wydane jak dla osoby niekaranej.

 

Korzyści dla kierowców i pracodawców

Obecne przepisy ułatwiają życie zarówno kierowcom jak i zatrudniającym ich firmom – nie mają one obowiązku dokładnego sprawdzenia przeszłości każdej osoby, którą mają zamiar zatrudnić. Dodatkowo, kierowca nie musi martwić się o drobne wykroczenia sprzed wielu lat, które mogłyby uniemożliwić mu podjęcie pracy jako kierowca. Pracodawca ma natomiast pewność, że zatrudniona osoba nie ma wydanego przez sąd zakazu wykonywania zawodu, może więc okazać się osobą godną zaufania i odpowiednią na powierzone stanowisko. Nowelizacja ustawy wprowadzona została w celu ujednolicenia zasad wykonywania działalności transportowej w stosunku do prawa unijnego.

Dodaj komentarz