Pomoc drogowa – warunki

Warunki, które musi spełniać auto w uznaniu jako pomoc drogowa w ewentualnym pierwszym przeglądzie auta fabrycznie po wszystkich zmianach konstrukcyjnych i co powinno znajdować się na wyposażeniu. Warto przeczytać poniższy artykuł aby się o tym dowiedzieć.

Należy zaznaczyć iż pojazd nazwany jako pomoc drogowa na swoim wyposażeniu powinien posiadać świetlny sygnał błyskowy, którego barwa jest koloru żółtego(da możliwość widoczności ze wszystkich stron lawety nawet na odległość co najmniej 150m). Samochód, który wprowadza usługi jako pomoc drogowa powinien być zaopatrzony również w kabinę kierowcy bądź nadwozie o barwie podobnie jak w powyższym żółtej.

Co ważne ustawodawca również przedstawia warunki techniczne, które należą do spełnienia przez nadwozie do przewożenia tych pojazdów, które zostały uszkodzone. W tym przypadku na wyposażeniu należy posiadać hol giętki(holowanie motocykla) a dodatkowo hol sztywny(holowanie pojazdu), sygnał świetlny ostrzegawczy jako barwa żółta, to właśnie tutaj powinna być możliwość umieszczenia go na pojeździe holowanym a także cały zestaw świateł tylnych, kiedy w momencie przysłonięcia świateł(widoczności)pojazdu holującego zostaną przedstawione na pojeździe ciągniętym przez lawetę. Warto powiedzieć o tym, że jeśli na lawecie zamieszczone będą części urządzeń, które wystają po za obrys podwozia to tak w zasadzie one powinny być z odpowiednim przeznaczeniem z na przemian z pasami o dwóch barwach czerwonej i białej. Urządzenie obowiązkowo powinny mieć światła o białej barwie, które są widoczne z pojazdu z przodu a także tej czerwonej barwie gdzie są widoczne z tylnej lawety. Należy dodać iż te światła powinny się ,,potocznie zazębiać” z wszystkimi pozostałymi światłami, które znajdują się w pojeździe a także powinny zostać ustawione tak aby nie oślepiać żadnych innych uczestników znajdujących się na drodze. Ważną kwestią jest to aby lawety były wyprodukowane zgodnie z normami, które obowiązują w Unii Europejskiej a dodatkowo kompletnie sprawne techniczne z aktualnym badaniem technicznym pojazdu tak samo jak to jest w przypadku samochodów, które uczestniczą w ruchu.

Niektórych ustaw nie można pominąć, warto przeczytać najważniejsze założenia co do wymagań formalnych:

-Taki pojazd musi wypełniać wszystkie wymagania, które można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. dotyczące warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 262, poz. 2615).

-Dodatkowo pojazd musi spełniać wymagania, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. dotyczące kluczowych warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz.. 262 ze zmianami).

-Pojazd określający się jako bazowy, na którym zostanie dokonana zabudowa musi bez żadnego wyjątku posiadać świadectwo homologacji wystawione zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz.908. ze zm.)

Dodaj komentarz