Czym jest tachograf

Tachograf to rodzaj urządzenia, przy pomocy którego dokonywany jest zapis danych, dotyczących pracy kierowców ciężarówek oraz autobusów. Rejestrowaniu podlega czas pracy, przerwy na odpoczynek, a także dyżur przy samochodzie. Tachograf wskaże, ile zostało przejechanych kilometrów i jaką prędkość osiągał pojazd. Obowiązek posiadania tachografów mają wszystkie pojazdy, które wykonują zlecenia na obszarze Unii Europejskiej.

Tachografy analogowe obowiązywały do maja 2006 roku. Były to karty w kształcie dysku, nazywane wykresówkami. Dane zapisywane zostawały z czujnika ruchu, znajdującego się w skrzyni biegu. Uzyskiwane informacje o ilości impulsów zostawały przeliczane na przejechane kilometry. Takie tachografy były regularnie sprawdzane w punktach kontrolnych, posiadających zezwolenie Głównego Urzędu Miar.

Rozporządzenie Unii Europejskiej z maja 2006 roku, wprowadza do obowiązkowego wyposażenia samochodów jedynie tachografy cyfrowe.

Jakich informacji dostarcza tachograf cyfrowy?

Tachografy cyfrowe wyparły dotychczas używane tachografy analogowe w maju 2006 roku. Rozporządzenie Unii Europejskiej wprowadziło je, jako jedynie obowiązujące wyposażenie samochodów. Wszystkie pozyskiwane dane trafiają wprost do pamięci tachografu. Zapisane są na karcie kierowcy i w każdej chwili można do nich uzyskać dostęp. W razie potrzeby możliwe jest wydrukowanie potrzebnych informacji, zawartych w urządzeniu. Służy do tego specjalne oprogramowanie, a wydruk umożliwia homologowany papier termiczny. Wszystkie dane, zachowane w pamięci tachografu, poza uzyskiwaną prędkością, dostępne są w ciągu roku. Informacja, z jaką prędkością poruszał się pojazd, dostępna jest w przeciągu 24 godzin.

Zanim urządzenie zostanie zamontowane w samochodzie, musi zostać poddane kalibracji. Przy odczytywaniu danych, zgromadzonych w pamięci urządzenia, zostanie również podany czas ostatnio przeprowadzonej kalibracji, a także aktywności kierowcy oraz informacje o różnych zdarzeniach i popełnionych błędach w czasie użytkowania pojazdu. Tachograf dostarczy wiedzy na temat kontroli drogowych, jakim podlegał kierowca, na obszarze których państw się przemieszczał i jakie posiada certyfikaty uwierzytelniające.

Odczytywanie informacji z tachografu cyfrowego następuje w każdym kwartale. Jednak gdy samochód użytkuje inny kierowca, dane należy odczytać przed przekazaniem pojazdu. W wypadku uszkodzenia, jeśli istnieje taka możliwość, należy odzyskać dostępne informacje.

Karty tachografu cyfrowego

Posiadanie karty przedsiębiorstwa jest sprawą niezwykle istotną. Przy jej pomocy można dokonać identyfikacji przewoźnika i zabezpiecza przedsiębiorstwo przed nieuprawnionym ujawnieniem danych. Wydawana jest na pięć lat.

Kierownicy poszczególnych jednostek posługują się kartą kontrolną. Przy jej pomocy przeprowadza się kontrole tachografów.

Pracownik warsztatu otrzymuje kartę warsztatową, która zachowuje ważność na rok. Zaopatrzone jest w PIN i służy do identyfikacji technika, przeprowadzającego kalibrację tachografów, ich aktywację oraz odczytywanie danych i testowanie. O wydanie takiej karty nie mogą ubiegać się przewoźnicy i właściciele warsztatów.

Szczególne znaczenie ma karta wydawana kierowcom. Zawiera wszelkie informacje, dotyczące aktywności kierowców, czasu odpoczynku, dyżuru przy samochodzie, itp. Zapisane w karcie dane dostępne są w czasie 28 dni. Ustawowy obowiązek odczytania informacji następuje po 21 dniach aktywności kierującego samochodem.

Dodaj komentarz